Румен Радев
Румен Радев / DarikNews.bg
Президентът иска научните ни звена да учстват по-активно в отбранителните проекти на партньорите ни
България се позиционира на световната иновационна карта. Това каза президентът Румен Радев при посещението си в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. 

Там му бе представена работата на учените по големите национални проекти, ръководени от института, както и с възможностите на високопроизводителните изчислителни системи /суперкомпютър/, ситуирани в изградения към института Център за върхови постижения. 

Според държавния глава българските научни звена имат капацитета и потенциала да участват по-активно в проектите на европейския фонд за отбрана. Той изрази готовност да организира среща в Института с новия еврокомисар, отговарящ за Европейския фонд за отбрана.

"Наличието на такъв институт за информационни и комуникационни технологии, наличието на Център за върхови постижения, е заявка за големи амбиции. Тези амбиции не трябва да се затварят тук в България. Те имат своето бъдеще в една дълбока интеграция с европейските и световни подобни структури. България, с това, което сте направили, се позиционира на световната иновационна карта. На тази карта е в ход свирепа конкуренция. Лидерите на големите държави осъзнават, че мощта на една съвременна държава вече не е индустриализацията, а мощта се изразява в информационния потенциал, комуникационния потенциал, способността да събираш информация, да я преработиш, да пресееш фалшивата от истинската информация и алгоритмите, с които тази инфорамция да се превърне в знание. Знание, което ти да можеш да употребиш преди другите. Това е тайната в нашето съвремие на икономически успех, това е тайната на сигурността. Това, което се прави тук, е в крак със световните тенденции. Ясно осъзнато е, че има стремеж към технологично превъзходство, който води до политическа доминация, и България трябва да бъде част от този процес със съюзите, в които членуваме", посочи Румен Радев.

Той обясни, че и проектите на НАТО ще доведат до активизирането на голям научен потенциал.

"Очертаха се 7 основни групи технологии, в които НАТО ще инвестира в бъдеще. По всички тези технологии имате потенциал тук - данните като стратегически ресурс, за автономни системи, за изкуствен интелект, за системи базирани в космоса, за био-и нанотехнологии. Имаме съвпадение на областите, трябва да направим така, че вие да имате много по-голямо участие", каза президентът.

Радев припомни и позицията си от срещата на върха на НАТО в Лондон, на която призова да не се чертаят разделителни линии на държави, производители на отбранителни продукти и държави, купувачи, а да се гради бъдеще на партньори в Алианса, които заедно да развиват технологии и заедно да произвеждат.

"България трябва да се бори да прави така, че не само да декларира лоялност, че ще плаща и купува, България трябва да присъства като инициатор, като генератор на конструктивни идеи, които да отстояват както националния ни интерес, но и да укрепват единството на съюзите, в които членуваме, на базата на конструктивни решения. Вашият институт е мястото, където виждам, при една по-агресивна политика на държавното ръководство, да бъде включено в такива изследвания. С избора на новата Еврокомисия ще имам срещи с новия еврокомисар, който отговаря и за Европейския фонд за отбрана, и при ваша готовност смятам да направим едно посещение тук. Но очквам и вие да отправите конкретни предолжения", завърши държавният глава.