Регистрацията на газовите уредби може да се направи по всяко време, заявиха от Пътна полиция
Регистрацията на газовите уредби може да се направи по всяко време, заявиха от Пътна полиция / снимка: DarikNews.bg, архив
Регистрацията на газовите уредби може да се направи по всяко време, заявиха от Пътна полиция
68525
Регистрацията на газовите уредби може да се направи по всяко време, заявиха от Пътна полиция
  • Регистрацията на газовите уредби може да се направи по всяко време, заявиха от Пътна полиция

Всички собственици на автомобили с монтирани газови уредби трябва да променят своя регистрационен талон, отбелязвайки промяната в конструкцията на колата.

Това обаче може да стане по всяко време и няма краен срок, в който да бъде направеното, съобщиха от КАТ.

На тези шофьори няма да се налагат и глоби. Единствено автомобилите, на които ще бъде поставена газова уредба след 2 март 2014 година, когато влиза в сила новата наредба, трябва в 14-дневен срок да представят протокол, че монтажът е извършен правилно и да променят регистрацията на превозните си средства в КАТ.

По силата на Наредбата за регистрация на газовите уредби собствениците на автомобили с газови уредби трябва да променят своя регистрационен талон, отбелязвайки, че колите им се движат на бензин/газ.

Антон Антонов, началник отдел „Пътна полиция" , обясни, че краен срок за това няма и хората могат да го свършат по всяко време като занесат в КАТ документите за монтажа и паспорта на газовата бутилка.

„Искам да помоля гражданите да не се трупат на пунктовете за регистрация, а просто да си запазят удостоверителните документи. Промяната могат да я направят по всяко едно време. Не е необходимо до 3 март да бъдат подменени талоните - няма да се налагат санкции", уточни той.

Антонов обясни и че автомобилите, внесени от чужбина с монтирани газови уредби имат всички необходими документи и не се налага да извършват промени в регистрационния си талон, защото те вече са отразени в него.

Промяна има единствени за собствениците на автомобили, които ще поставят газови уредби на своите коли след 2 март догодина.

Тогава в 14-дневен срок от монтажа, трябва да представят в КАТ протокол, че поставянето на газова бутилка е извършено правилно и да отбележат промяната в своите талони.

В 14-дневния срок, ако това не е отразено в регистрационното свидетелство, принципно санкцията е от 50 до 150 лв., но това е само в случай, когато има изменение в конструкцията.

„Ако гражданинът може да докаже, че това нещо е направено в оторизиран сервиз, че тази газова уредба е монтирана преди тази дата, няма основание да се налага санкция за изменение на конструкцията", каза още Антонов.

Антон Антонов подчерта, че ще бъдат глобявани само собствениците, които са монтирали газови бутилки на автомобилите си след 2 март 2014, в случай, че не са променили своите талони.