Край на влизането в училище "по втория начин". Просветното министерство затваря вратичките, позволяващи приема на ученици извън класирането. До тук се стигна след като родители се оплакаха, че в Софийската математическа гимназия се приемат деца извън регламента, съобщава NOVA.
 
Решението дали един ученик да бъде преместен от едно в друго училище вече ще се взима от комисия, в която ще влизат трима експерти от МОН, един от Агенцията за закрила на детето и трима юристи. Ако комисията разреши преместването, последната дума ще има министърът на образованието.

Променят критериите за прием в детските градини
 
Преместването обаче е възможно, ако успехът на ученика е такъв, че да формира бал по-голям или равен на минималния за прием в съответната паралелка. Друг начин е постоянният или настоящ адрес на ученика да е в населеното място на желаното училище.
 
Преместване може да има и само в училище, което не е надвишило капацитета си. т.е. ако учебното заведение може да обучава само 100 деца от определен випуск, няма как те да станат 101.

Готвят промени при приема на деца в първи клас и яслени групи
 
И още една промяна, но за бъдещите ученици - детската градина става безплатна за семействата с ниски доходи. Според образователното министерство безплатната грижа в градините ще доведе до ранно обхващане на децата в системата и задържането им в нея в бъдеще.
 
Все още проектът не е бюджетиран до такава степен, че да ви кажа за колко деца ще можем да осигурим таксите. Най-вероятно ще бъде за всички деца в определени общини, класифицирани по социално-икономически критерии”, каза министърът на образованието Красимир Вълчев.
 
Предвижда се и финансиране на допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин. Както и подпомагане на семейства, които се връщат от чужбина и нямат възможност да запишат децата си на градина.
nova.bg