/ БГНЕС
Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Прокурорската колегия на ВСС днес ще обсъди притежаваните от кандидата за главен прокурор професионални качества, съобщиха от съвета.

Заместник-главният прокурор Иван Гешев  е поканен да присъства на заседанията на комисиите при обсъждане на свързани с него обстоятелства.

Заседанията на двете комисии ще се излъчват директно онлайн чрез Интернет страницата на ВСС и могат да бъдат наблюдавани от журналистите в зала „Пресцентър“. На медиите ще бъде осигурена възможност за протоколни снимки в началото на заседанията.

Комисии обсъждат качествата на кандидата за главен прокурор Иван Гешев


В съответствие с Хронограмата за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор докладите на КАК и КПЕ, ще бъдат публикувани на сайта на ВСС в раздел „Процедура за избор на главен прокурор“, до края на работния ден на 17.09.2019 г.

На 9 октомври Прокурорската колегия ще обсъди докладите на КАК и КПЕ за професионалните и нравствени качества на кандидатите и ще проведе гласуване за допустимостта на предложената кандидатурата за главен прокурор.

След заседанието на Прокурорската колегия ще бъде даден брифинг за медиите.