/ БГНЕС
Прокурорите и следователите също ще могат да работят дистанционно, реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в сряда, информира "Правен свят". 

На заседанието си кадровиците приеха редица мерки във връзка с разпространяващата се зараза от COVID-19 у нас. Сред тях са да се съобрази участието на прокурори в съдебни дела за периода от 18 март 2020 г. до прекратяване на извънредното положение съгласно решенията на Съдийската колегия за отмяна на разглеждането на редица дела.

Полезно: Как да работим у дома, ако имаме деца

Административните ръководители, съобразно спецификата на работата във всяка прокуратура, трябва да въведат организация на дейността чрез работа по график или работа от разстояние (дистанционна форма на работа), както и да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения - дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, разполагане на работните места на подходящо разстояние и други предпазни мерки съобразно препоръки от Националния оперативен щаб.

Трябва да бъде осигурен един метър разстояние между служителите на работното място

Достъпът на прокурори, следователи и съдебни служители в съдебните сгради, се определя със заповед на съответния административен ръководител. Административните ръководители трябва да организират извършването на всички административни услуги на принципа на "едно гише", физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

След дълги спорове: Мерките за извънредното положение минаха на първо четене

Препоръчва се призоваването на лица по преписки и досъдебни производства за периода на обявеното извънредно положение да се извършва по телефон или по електронен път, подаването на документи да се извършва по пощата или по електронен път. Работата на деловодствата с граждани да се ограничи максимално, като информацията за въведената организация да се публикува на сайтовете на прокуратурите, искат още кадровиците.

Справки се извършват само по телефоните, обявени на официалните страници на прокуратурите или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.