пари левове
пари левове / iStock/Getty Images
Който има задължения към хазната, няма да може да пренася големи суми пари в брой през границите на ЕС към трети страни. Това предвиждат промени във Валутния закон, предложени от финансовото министерсто, които са публикувани за обществено обсъждане.

С текстовете се цели изрично да се запише в закона правомощието на митничарите да не допускат пренасянето на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече, или равностойността им в друга валута, през границата на страната за трета страна, в случаите когато е получена информация по служебен път, че лицето има публични задължения.

Задържаха над 5000 контрабандни стоки на „Капитан Андреево“

Вдигат се и санкциите при недеклариране на пари на границата. На деклариране подлежат суми в размер над 10 000 евро, благородни метали и скъпоценни камъни.

При нарушение глобата е в размер на 1/5 от стойността на недекларираните пари или скъпоценности.

Съдът реши: Обвиняеми и подсъдими могат да стават митничари

Ако предметът на нарушението е укрит, пък глобата скача в размер на 1/4 от стойността на недекларираното.

Актовете за установяването на нарушенията ще се съставят от митническите органи, а наказателните постановления ще се издават от директора на Агенция "Митници".

Митничарите на Лесово спряха 25 000 долара контрабанда

Целта на закона е да се осъществи законосъобразен и ефективен валутен контрол, пише в мотивите на проекта на финансовото министерство.

Също така идеята е да се въведат ефективни и възпиращи санкции, както и привеждането на националното законодателство към европейското в областта на контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Европейския съюз.