/ iStock/Getty Images
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвеждат изискванията на приетия на ниво Европейски съюз законодателен пакет "Отпадъци" и европейските изисквания за депонирането им.

С новите разпоредби се въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци на 65 на сто през 2035 г., и за намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци до 2035 г., се посочва в доклада на комисията.

Въвеждат се определения за "неопасни отпадъци", "битови отпадъци", "биологични отпадъци", "отпадъци от строителство и разрушаване", "хранителни отпадъци", "оползотворяване на материали", "схема за разширена отговорност на производителя". 

Регламентира се предприемането на набор от мерки, с които производителите се задължават да поемат финансова и организационна отговорност за управлението на отпадъци като етап от жизнения цикъл на продукта, включително за дейностите по събиране, сортиране и третиране, се посочва още в доклада на комисията.

В хода на разискванията подкрепа за законопроекта изразиха от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, "БСП за България" и "Обединени патриоти".

Засегнатите и заинтересовани групи, върху които предложението, ще окаже въздействие са 265 общини в България, които следва да предприемат необходимите действия за постигане на новите по-високи цели по рециклиране на битови отпадъци, както и да въведат допълнително задължителното разделно събиране на био отпадъци - опасни отпадъци от домакинствата и текстилни отпадъци до 31 декември 2024 г., каза Данка Люртова от ГЕРБ.

По думите й специфична заинтересована група са производителите на храни, дрехи и обувки, защото в рамките на ЕС има заложена цел за трайно намаляване на хранителни отпадъци, както и въвеждане на показатели за измерването им. ГЕРБ ще подкрепи предложения законопроект, защото за нас е важно управлението на отпадъците в съюза да се усъвършенства, заяви Люртова.

Джевдет Чакъров от ПГ ДПС определи законопроекта като "евроинтеграционен". Чакъров заяви подкрепата на парламентарната група за предлаганите изменения и същевременно открои въпросите, които по думите му все още не намират ефективно решение, свързани с отговорността на кметовете, заплащаните такси смет, ефективното разделно сметосъбиране, нерегламентирано изхвърляне на пластмасови отпадъци, нереглементирано горене на стари гуми.

Манол Генов от "БСП за България" заяви, че законът се покрива с европейските директиви и изисквания за по-качествен живот на българските граждани. Той каза, че от левицата ще го подкрепят на първо четене и ще внесат промени при разглеждането му на второ. Манол Генов настоя, че са крайно ограничени ресурсите на общините, върху които пада тежестта от въведените на европейско ниво нови цели за ограничаване на депонирането и увеличаване на количеството рециклирини отпадъци. По думите му това изисква допълнително големи инвестиции в сепариращи и компостиращи инсталации. Според депутата Генов може да се окаже, че разделното събиране, ще е "поредният монопол в държавата" и апелира министърът да ревизира начина, по който функционират операторите, които имат правото да оперират с отпадъци за рециклиране. Като проблемни депутатът открои отказите да се събират опасни отпадъци, сред които гуми и лекарства.

Красимир Богданов от ПГ "Обединени патриоти" също подкрепи предлаганите промени. Той заяви, че рециклирането няма алтернатива. За пръв път въвеждаме по-точна и ясна регламентация на дефинициите, които засягат отпадъци и до момента това бе една от слабите страни на нашето управление на отпадъците, каза Богданов.

Министърът на екологията Емил Димитров благодари на парламентарните групи за подкрепата за законопроекта.
БТА