/ Президентство

България активно работи и подкрепя европейската перспектива на своите съседи от Западните Балкани като най-сигурна мярка за гарантиране на сигурността, стабилността и икономическия напредък на нашия регион. Затова страната ни очаква постигането на конкретни резултати както в сферите на икономиката и свързаността, така и по отношение на откритите двустранни въпроси в диалога с Република Северна Македония.

Това заяви президентът Румен Радев пред посланиците на държавите-членки от ЕС и Швейцария.

Вандали са скъсали лентите с българското знаме от венците на гроба на Гоце Делчев

"Сред нерешените политически въпроси особено чувствително се открояват спазването на правата на македонските българи, засилването на езика на омразата и посегателствата срещу българското-културно историческо наследство. Загърбването на тези въпроси ще забави и напредъка в процеса на европейска интеграция", отбеляза държавният глава.

Президентът посочи като позитивен знак активизирането на двустранния диалог с югозападната ни съседка чрез надграждането на постигнатото до момента. "България обаче очаква не нови уверения, а конституционни гаранции за спазване на правата на македонските българи, чрез добавянето им в преамбюла на конституцията на Република Северна Македония, заедно с изброените останали части от народи", посочи Румен Радев.

По думите на държавния глава това трябва да се случи преди началото на преговорите за членство в ЕС на югозападната ни съседка.

"Спазването на човешките права и изпълнението на Копенхагенските критерии за членство не могат да бъдат третирани единствено като двустранен въпрос между България и РСМ, те засягат фундаментални европейски ценности, не могат да са обект на преговори и са ясен показател за европейската зрялост на РСМ. Трудна за приемане е тезата, че в парламента на една страна-кандидат за членство в ЕС няма мнозинство от 2/3, което да изрази категоричната политическа воля за постигане на пълноправно членство", добави Румен Радев.

Вандализъм срещу офиса на Българския клуб в Битоля

Според него би било "необяснимо внасянето в обединена Европа на идеология от бивши тоталитарни режими".

Пред посланиците президентът е подчертал също така, че "НАТО е основният стълб на европейската сигурност, но че остава въпросът за дефицита на отбранителни способности на ниво ЕС, който отчетливо се проявява при възникването на кризи". Затова Радев отново призова за по-тясна интеграция в областта на европейската отбранителна индустрия и наука, което да оптимизира разходите за отбрана и да увеличи приноса на държавите от ЕС към колективната сигурност.