тетър кино култура салон
тетър кино култура салон / iStock/Getty Images
Целта е избягване на конфликт на интереси, по-строги изисквания към качеството на работа на експертните комисии и разпределение на средствата на конкурсен принцип
Ясно разписани правила за избягване на конфликт на интереси, по-строги изисквания към качеството на работа на експертните комисии, ясно разписани възможности за качествен контрол и разпределение на средствата на конкурсен принцип, при ясни и предварително известни правила, и при максимална прозрачност. Това са част от предвидените промени за извънредните програми на Национален фонд „Култура” във връзка с извънредната епидемична обстановка, посочват от Министерството на културата (МК).

В момента в рамките на общественото обсъждане се приемат становища по публикуваните проекти на документи на извънредните програми на Национален фонд „Култура”.

По инициатива на Министерството на културата за първи път културните организации и дейци имат възможност да дадат мнението си по проектите на програмите на Национален фонд „Култура” още преди официалното обявяване на конкурсните сесии.

Атанасов и Мустафа единодушни: Културните връзки между България и САЩ трябва да се задълбочат

Подобно широко обсъждане ще спомогне за това програмите да са по-опростени, да е по-лесно да се кандидатства по тях, като са и съобразени в по-голяма степен с необходимостите на културния сектор.

Предложения по проектите на документи могат да бъдат направени до 31 март чрез публикуваната форма на сайта на Национален фонд „Култура”, където са публикувани и Проектите на документи към различните програми