/ ThinkStock/Getty Images
Ново изменение, което позволява на нотариусите да проверяват дали предоставените пълномощни са действителни, предлагат от правосъдното министерство. С новите текстове кметовете ще трябва да въвеждат данните от пълномощните, които заверяват, в информационната система на Нотариалната камара. Според зам.-председателя на камарата Камен Каменов по този начин ще се предотвратят имотните измами чрез фалшиви пълномощни. Той посочи още, че досега нотариусите са нямали възможност да проверяват истинността на кметските пълномощни.
 
В малките населени места, където няма нотариус, кметът е човекът, който има право да завери дадено пълномощно. Досега градоначалниците не са били длъжни да въвеждат данните от пълномощните, които заверяват, в информационната система на нотариалната камара.
 
По този начин обаче нотариусите са нямали възможност да проверяват истинността на даденото пълномощно. Заместник-председателят на Нотариалната камара Камен Каменов е на мнение, че по този начин ще се предотвратят имотните измами:
 
"Досега ние нямахме как да проверим кметските пълномощни по легален път и затова направихме тази промяна и предложение, в което да могат да изпращат пълномощните, които са заверени от тях с подпис и съдържание, в един отделен модул, който да не бъде с електронен подпис, защото при тях проблемът е, че не всички имат електронни подписи. За да може когато дойде в нашата система, всеки нотариус, преди да направи сделка, да провери пълномощното и да се увери, че то съществува. Досега това ставаше по телефон или на живо, сега това задължение ще го има и за нотариусите да проверят пълномощното, и за кмета, който да го изпрати в този архив и нашата информационна система", каза Каменов.
 
От Министерството на правосъдието посочват още, че по този начин няма да бъде нужно да се закупуват 4000 квалифицирани електронни подписа, каквато е била първоначалната идея.