/ iStock/Getty Images
НСИ отчете годишна инфлация от 7.8% за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. Това в най-голямото повишение на индекса на потребителските цени в страната от декември 2008 г. насам.

Индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 7.8%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2021 г. спрямо периода януари - декември 2020 г. е 3.3%.

Това показват данните на националната статистика, оповестени днес.

НСИ

През декември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.8%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.7%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.0%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.7%;
 • съобщения - намаление с 0.3%;
 • развлечения и култура - увеличение с 4.7%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.9%;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 6.6% (табл. 2 от приложението).

Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2021 г. спрямо периода януари - декември 2020 г. е 2.8%.

Индексът на цените за малката кошница за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, а от началото на годината (декември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 107.4% (табл. 3 от приложението).

През декември 2021 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
 • хранителни продукти - увеличение с 1.6%;
 • нехранителни стоки - увеличение с 0.2%;
 • услуги - увеличение с 0.1%.
БГНЕС, НСИ