Плащали сме на столичната "Топлофикация" повече топлина от ползваната

Плащали сме на столичната Топлофикация повече топлина от ползваната
Плащали сме на столичната Топлофикация повече топлина от ползваната / netinfo
„Топлофикация-София” е подавала в някои абонатни станции на сградите количества топлина, които не отговарят на потреблението на абонатите. Това установи проверка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за начина за образуване на сметките за топлинна енергия.

„Топлофикация-София” да заследи системата за регулиране на абонатните станции, за да съответства подаваната топлина на консумацията и на външните условия, препоръчва регулаторът. Също така да се въведе система за вътрешен технически контрол на абонатните станции.

Столичната „Топлофикация” трябва също така да прецизира отчитането на топлата вода. Комисията задължава дружеството до края на отоплителния сезон да монтира контролни водомери пред подгревателя и да договори със „Софийска вода” условията, при които „Софийска вода” да отчита консумираната гореща вода всеки месец, а не веднъж на сезон.

Регулаторът препоръчва „Топлофикация” да направи анализ за причините за високия разход в някои сгради, да се контролира потреблението в таванските и подземните помещения и да се оцени излъчваната топлина от щранг-лирите. Също така трябва да се разработи система за контрол на данните за дялово разпределение и за откриване на грешки при изчисляване на сметките на потребителите, препоръчва регулаторът.

„Топлофикация-София” да ограничи топлоподаването на сградите, които са с големи задължения – това предлага като схема за справяне с длъжниците заместник-министърът на икономиката и енергетиката Валентин Иванов.

По думите му, от началото на годината потреблението на газ от „Топлофикация-София” е с 25 процента по ниско от същия период на миналата година, а сметките са по високи, защото абонатните станции нямат необходимите настройки. Дългът на столичната „Топлофикация” към „Булгаргаз” е 166 млн. лева.