Още две села изчезват от картата на България

Още две села изчезват от картата на България
Още две села изчезват от картата на България / DarikNews.bg, архив

Министерският съвет одобри административно-териториална промяна в община Златоград, с която се закриват селата Мързян и Фабрика. Предложението е на кмета на общината след решение на Общинския съвет в Златоград.

Закриват поредното обезлюдяло село в Родопите

Двете населени места не отговарят на предвидените в Закона за административно-териториално устройство на Република България изисквания за наличие на постоянно население.

Село Мързян няма самостоятелно землище, а землището на с. Фабрика ще бъде присъединено към това на съседното с. Цацаровци.

10 факта за България, с които трябва да се гордеем

Още две села изчезват от картата на България
netinfo