Обучават кметове как се реагира при бедствия
Обучават кметове как се реагира при бедствия / netinfo

Министерството на държавната политика при бедствия и аварии /МДПБА/ и Геофизичният институт на БАН започват подготовка на съвместни проекти за обучение на населението за защита при земетресения. За това са се договорили вицепремиерът Емел Етем и директорът на Геофизичния институт ст.н.с д-р Николай Милошев на среща в Министерския съвет, съобщиха от министерството.

Повод за разговора е очертаване на новите посоки за съвместна работа в областта на политиките на превенция при бедствия.

България се намира в земетръсен район и затова е важно хората да имат повече познания за това как да реагират при земетресение. Очакваме учени от института да се включат в нашите кампании за повишаване информираността на населението за защита при бедствия, които са приоритет в работата на министерството през тази година, е заявила Емел Етем. Предстои да бъде разработен и съвместен проект за създаването на центрове за тренинг. За целта ще бъдат привличани средства от Европейския съюз или други външни донори.

Николай Милошев е информирал вицепремиера и за напредъка по актуализацията на земетръсната карта на страната, която се разработва по съвместен проект на института с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С новата карта на сеизмичните райони ще бъдат съобразени както мерките за защита на населението, така и строителните норми, е обяснил д-р Милошев.

Това е най-важната част от превенцията, защото само с навременни мерки, съобразени с новите научни постижения, можем да ограничим рисковете при евентуални земетресения, е коментирала Емел Етем.

Директорът на Геофизичния институт е подчертал, че в световен мащаб, въпреки усилията на хиляди сеизмолози, не е открит метод за прогнозиране на земетресения. Но е важно за държави в рискови зони, като България, да разполагат с необходимата сеизмична техника. Той е допълнил, че ръководеният от него институт, благодарение на намесата на министър Етем, е получил сериозна държавна подкрепа за обновяване и поддържане на сеизмичните станции на територията на страната. До края на годината можем да кажем, че нашата техника изцяло ще бъде съобразена с европейските стандарти, е допълнил д-р Милошев.