/ БГНЕС
Социалният министър Деница Сачева съобщи по време на форум в отговор на въпрос от бизнеса, че заедно с Министерството на туризма се обмислят мерки в подкрепа на екскурзоводите, които към момента не попадат в обхвата на нито една от действащите мерки за социално подпомагане. Събрали сме информация за останалите държави, в които има различна форма на подкрепа, допълни министърът и уточни, че заетите в сектора са около 1412 души, предава БТА.

Представител на Съюза на екскурзоводите изтъкна, че работещите се нуждаят от безвъзмездна финансова помощ в 6-месечен срок.

Министърът участва в национална кръгла маса на тема: "Мерки за преодоляване на вредните последствия от извънредното положение, вследствие от пандемията COVID-19 в секторите автобусен транспорт, туроператорска и турагентска дейност", организирана от Конфедерацията на автобусните превозвачи и Българската асоциация на туристическите агенции.

В отговор на въпрос от бизнеса за мярката "290 лева" социалният министър Деница Сачева каза, че е предложено тя да действа и за туроператорските агенции, хотелиерството и за ресторантьорството и допълни, че се гледа на сектора "туризъм" в цялост. По отношение на осигурителните прагове, за което също питаха от бизнеса, министърът каза, че те са се вдигнали за ресторантьорството и е било прието предложението "за клас 9, в който е най-нискоквалифицираният труд, да се запази минималната работна заплата". 

По въпроса за изискването за запазването на заетостта, министърът каза, че то е поставено от ЕК и не може да бъде пренебрегнато, като допълни, че то няма да отпадне, но ще бъде силно модифицирано, като предложението е "до 75 процента от работните места да бъдат запазени". 

Във връзка с обявеното на форума от министъра по-рано, че мярката "60/40" най-вероятно ще продължи до края на годината, министърът уточни, че според икономическите фактори, тя може да не продължи точно за всички сектори, но изрази надежда, че с другите мерките - както по ОПРЧР, така и през държавния бюджет, запазването на работните места няма да е проблем за работодателите. Със сигурност няма да има кумулативно изискване да се запази заетостта за всички месеци от началото на действие на мярката "60/40", защото това би означавало да имаме изискване за повече от една година, след като свърши кризата да се запази съответното работни място, допълни социалният министър и изтъкна, че ще има изискване за определен брой месеци за работното място. В този смисъл, по думите й, дори и при сезонна заетост, работното място се запазва, защото се предполага, че през следващия сезон то отново ще съществува. 

Тя допълни в отговор на друг въпрос на бизнеса, че по мярката една от хипотезите за работодателя за непълно работно време, с която се доказва необходимостта от това той да бъде подкрепен с обществени средства, няма да съществува, което се отнася и за останалите две - предприятията, на които им беше забранено да работят или при които работодателят сам е решил да прекрати дейността си. 

Социалният министър напомни, че тези хипотези се отнасяха за първите три месеца от кризата и напомни, че новият дизайн на мярката, която ще действа от 1 юли, е за подкрепа на съществуващата заетост. По настоящия дизайн на мярката може да се кандидатства до 30 юни, а последните плащания по нея ще се извършват до 30 юли, каза министърът.
БТА