тир
тир / iStock/Getty Images
През януари 2020 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 2.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. и е на стойност 1 581.5 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Северна Македония и Руската федерация, които формират 53.5% от износа за трети страни.

През януари 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с януари 2019 г. е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (58.3%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (46.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (20.8%).

Ефектите от COVID-19: Бизнесът у нас прогнозира загуби за милиони (ВИДЕО)

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2020 г. нараства с 5.4% в сравнение със същия месец на 2019 г. и е на стойност 2 158.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия месец на 2019 г. е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (85.5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (68.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (16.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през януари 2020 г. е отрицателно и е в размер на 576.7 млн. лева.

През януари 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4 896.1 млн. лв., което е с 3.7% повече в сравнение със същия месец на 2019 година.

През януари 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 5 297.6 млн. лв. (по цени CIF), или с 4.9% повече спрямо януари 2019 година. Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари 2020 г. и е на стойност 401.5 млн. лева.
БГНЕС