Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за българския жестов език. Измененията бяха гласувани единодушно със 146 гласа "за". С промените се уреждат пропуски и се прецизират разпоредби, свързани със заплащаните услуги за превод по Закона за българския жестов език.  

В мотивите към законопроекта, внесен от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се посочва, че действащият Закон за българския жестов език (ЗБЖЕ) регламентира правото на глухите и сляпо-глухите лица на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, осигурявана от органите за социално подпомагане за сметка на държавния бюджет със заложен годишен лимит, поради което този вид социална подкрепа е предвиден и обезпечен съответно чрез бюджета на МТСП.

Тази услуга се отпуска индивидуално за всяко лице на годишна база до 120 часа. Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти имат право да получат допълнително още до 60 часа на семестър. Безвъзмездната преводаческа услуга се осигурява със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“, издадена по искане на глухото или сляпо-глухото лице, посочват вносителите. 

МОН: Българският жестов език дава старт за успешна реализация

В хода на дискусията Георги Гьоков ("БСП за България") настоя, че предлаганите изменения са в правилна посока. Ще подкрепим законопроекта на първо гласуване, ще се включим активно в работата между и първо второ гласуване, добави депутатът.  

 От "Демократична България" поискаха удължаване на срока между двете четения на законопроекта, за да могат да се направят и обсъдят достатъчно нови предложения, включително и на неправителствените организации. Предложението бе прието.
БТА