Виолета Комитова
Виолета Комитова / БТА
Днес служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова ще представи проект "Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони", съобщиха от министерството.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

По него се предвижда да бъдат изградени контролно-измервателни системи за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг на 26 броя свлачищни района на територията на страната с цел ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в тези райони.

Общата стойност на проекта е 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв. европейско финансиране и 375 138,60 лв. национално финансиране.

Събитието е с начален час 10.00 ч. в сградата на министерството.