/ БГНЕС
С решение на Министерския съвет се създава ново населено място - село, на територията на община Пещера, област Пазарджик, съобщи пресслужбата на кабинета. То е в границите на съществуващото селищно образувание с местно значение - летовището "Св. Константин".
 
Областният управител на Пазарджик е внесъл в Министерския съвет мотивирано предложение за създаване на новото населено място след разглеждане и преценка на основанията, изложени в искането от кмета на общината и решението на общинския съвет на община Пещера.
 
Предложено е новото населено място да се именува "Св. Константин" с указ на президента. Със създаването му общият брой на селата в страната ще стане 5000.
 
Административно-териториалната промяна се извършва съгласно условията и реда за създаване на ново населено място, предвидени в Закона за административно-териториалното устройство на България.
 
Установено е трайно заселване на население в съществуващото селищно образувание, чиято територия е определена с устройствен план, наличие на постоянно живеещо население и социална и инженерна инфраструктура.
БТА