/ iStock/Getty Images
С най-висок резултат от първото национално външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в десети клас са учениците от Софийската математическа гимназия (СМГ), като на него са се явили 165 десетокласници, които са със среден резултат от 39,02 точки от 50 максимални точки. Това показват резултатите за десетте училища в страната с най-висок резултат по БЕЛ в страната, обявени от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

На второ място на изпита по БЕЛ са общо 194-мата десетокласници от 91-ва Немска езикова гимназия в София, като средният им успех е 38, 44. На трето място са общо 189-те ученици от десети клас от Американския колеж, които са със среден успех по БЕЛ 37, 81. След тях са 159-те десетокласници от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" в Бургас, със среден успех 37,35. На пето място са общо 165-те десетокласници от 164-ата Испанска езикова гимназия в София, постигнали среден успех 37,22 по БЕЛ.

След тях са 259 ученици от десети клас от Езиковата гимназия в Пловдив, имащи среден успех 37,21. На седма позиция са 141 десетокласници от 73-ото Средно училище "Владислав Граматик" в София, постигнали среден успех 37,09. На осмо място по БЕЛ са 237-те десетокласници от Първа езикова гимназия във Варна, със среден успех 36,61. След тях са 184-те десетокласници от МГ "Д-р Петър Берон" във Варна, които са със среден успех 35,78. На десето място по БЕЛ са 210-те ученици в десети клас от МГ "Акад. Кирил Попов" в Пловдив, със среден резултат 35,63.

И на националното външно оценяване по математика на първо място са десетокласниците от СМГ, като на него са се явили 164-има ученици от десети клас, имащи среден успех 45,59. На второ място са 185-те десетокласници от МГ "Д-р Петър Берон" във Варна, постигнали среден успех 42,16 по математика. След тях са 50-те ученици от Профилираната гимназия "Св. Климент Охридски" в Елхово, със среден резултат 37,37. На четвърто място са 159-те десетокласници от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" в Бургас, постигнали среден успех 36,79. След тях се нареждат 194 ученици в десети от 91-ва Немска езикова гимназия в София, със среден успех 35,67.

На шеста позиция по математика са 187-те десетокласници от Американския колеж в София, със среден успех 35,30. След тях са 103-ма десетокласници от Математическата гимназия "Баба Тонка" в Русе, които са със среден успех 35,02. На осмо място са 108-те ученици от десети клас от ТУЕС към ТУ-София, постигнали среден успех 34,99. След тях са 209-те десетокласници от МГ "Кирил Попов" в Пловдив, със среден успех 34,57. На десето място на изпита по математика са 22-ама десетокласници от Средното училище "Св.св Кирил и Методий" в Неделино, със среден резултат 33,97 точки.