Стрелча
Стрелча / БГНЕС
Във връзка с публикувани информации в медиите за преустановено водоснабдяване за потребители от Стрелча, КЕВР започна проверка за изясняване на обстоятелствата по случая, съобщиха от регулатора.
 
С писмо на председателя на КЕВР Иван Иванов до управителя на "Водоснабдяване и Канализация-С" ЕООД в Стрелча, регулаторът изисква в 3-дневен срок дружеството да представи становище по изнесените в публикациите проблеми.

Стрелча обяви бедствено положение, водата е замърсена от пороите

 
ВиК операторът трябва да изготви писмен доклад за населените места и броя на жителите, засегнати от нарушеното водоснабдяване, експлоатационното състояние на поддържаните ВиК активи, компрометираните водоизточници, както и за броя и резултатите от взетите проби за качество на питейната вода от момента на възникване на проблема. Дружеството трябва да информира подробно и за установените причини, довели до рязко влошаване на качеството на предоставяната водоснабдителна услуга.
 
От особена важност за регулатора е ВиК операторът да предостави в указания срок и информация за начина, по който потребителите са уведомени за прекъсване на водоснабдяването.
 
Необходимо е дружеството да посочи и дали е изпълнило задължението си съгласно неговите Общи условия да осигури алтернативно водоснабдяване на населението с питейна вода, включително с водоноски, както и дали и как е оповестило тяхното местоположение, допълниха от КЕВР.
 
В отговора си "ВиК-С" ЕООД в Стрелча трябва да информира Комисията за извършваните или предстоящи дейности (включително съвместно с други институции) за възстановяване на водоснабдителната услуга, като посочи конкретни срокове за тяхното изпълнение, пише още в съобщението.
БТА