/ Министерски съвет
Със свое постановление правителството в оставка определи органите и структурите, отговорни за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

С Постановлението се уреждат неурегулирани от националното и европейското законодателство обществени отношения, които ще възникнат във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. Определят се органите, структурите, основни им функции по изпълнението на Плана, наемането на служители със специфична експертиза за осигуряване на дейностите по управление и изпълнение на инвестициите в Плана и създаването на експертно-консултативен съвет за проследяване на напредъка на изпълнението му.

С установените в акта правила се цели създаване на ясна и унифицирана уредба по отношение на участниците в процеса на управление и изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.