Богдан Богданов
Богдан Богданов / БГНЕС
Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов предприе действия за възстановяването на финансови щети за Държавната консолидационна компания ЕАД (ДКК), генерирани в предишни години.

В тях се включват загубите за ремонтите и реконструкциите на язовирите, за нереализирания правителствен комплекс, както и за рамковия договор за придобиване на вземания и дялови участия между ДКК ЕАД и търговско дружество „Кемира“.

Откриха редица нарушения в три обществени поръчки за ремонти в центъра на София

В законоустановения срок, Министерството на икономиката и индустрията, на основание чл. 243, ал. 4 и сл. от НПК, обжалва Постановление от 28.11.2023 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство по описа на НСлС и прокурорска преписка, образувана от СГП, касаещо неправомерно разходвани средства от страна на "Монтажи" ЕАД за ремонт на язовири, без обществени поръчки и без издадени разрешения за строеж за тях. Установено е, че част от сумите са били изразходвани дори за проекти, различни от ремонт на язовири.

Обжалвано е и загубеното на първа инстанция дело за над 75 млн. лева. Това са финансови щети за държавата, респективно за ДКК ЕАД, заради сключен договор за цесия от дружеството през 2018 г. От министерството припомнят, че Софийски градски съд постанови решение, с което искът за установяване на вземанията от „Кемира“ ЕООД по сключен между ДКК ЕАД и „Мaлаз“ ЕООД договор за цесия, е отхвърлен, като неоснователен. В производството по делото е установена липсата на оригиналните документи, свързани с цесията.

Това са поредните стъпки от страна на държавата в лицето на Министерството на икономиката и индустрията за възстановяване на средства, разходвани в минали години, на база на решения без необходимата документация и без финансова обосновка.

Предприети са и действия за възстановяване на близо 70 млн. лева без ДДС, платени авансово през 2020 г. във връзка със строителството на нов правителствен комплекс от ДКК ЕАД, който няма да се реализира. Към момента са изпратени покани към подизпълнителя по проекта за възстановяване на авансово платените суми, дадени за изпълнението на проект без финансова обосновка. След възстановяване на сумата ДКК ЕАД ще има възможност да погаси част от задължението, което има към Българската банка за развитие, за да не плащат държавата и данъкоплатците и лихви за този проект. За платените авансово средства за нов правителствен комплекс компанията ползва кредит и плаща милиони за лихви на година.