/ БТА
Предложението ми за освобождаване на Иван Гешев до голяма степен изпълни своята роля. Това не беше акт, за да предизвикам дискусия, за която съм знаел, че няма да има никакъв резултат. Това, което не приемам е, че след като дискусията засегна всички аспекти на проблема, тя завърши с едно произнасяне, че ВСС не е разглеждал това, което е обсъждал 7 часа". Това заяви министърът на правосъдието Янаки Стоилов на изслушване за внесеното искане за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев в Народното събрание.

"Всеки един от най-висшите ръководители на съдебната власт наред с това е и магистрат, в случая - прокурор, така че в общия смисъл на цитираната разпоредба аз имам процесуална легитимация за такова предложение във ВСС. Изглежда обаче, че част от членовете му смятат, че въпроси към главния прокурор могат да задават единствено хора, които се намират в йерархията на самата прокуратура. Другата възможност предвижда определен брой членове на ВСС да могат сами да започнат тази процедура, изтъкна Янаки Стоилов.

Това ме кара да мисля, че с част от членовете на ВСС имаме концептуални различия какво е разделение на властите. Във връзка с това. Тълкуването на ВСС смятам за превратно и неточно, "опит щитът на защита на главния прокурор да се изнесе на много предна фаза, за да не може никой след мен да постави пред ВСС същия въпрос", допълни служебният правосъден министър. 

По думите му тълкуването на ВСС на Конституцията е "превратно, неточно и е опит щитът на защита на главния прокурор да се изнесе на предна фаза, за да не може никой след мен да постави същия въпрос". 

"Няма степенност в санкционирането на висшите представители на съдебната власт. Те са пригодни или непригодни за длъжността, която заемат. Те не могат да се бъдат санкционирани по-леко или по-тежко", подчерта Стоилов.

Рашков на изслушване в НС: Материалът срещу Гешев не е политически документ

Той обясни, че до него в качеството му на министър на правосъдието на 14 юли тази година е постъпила информация от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков относно допуснати нарушения от страна на Иван Гешев в качеството му на главен прокурор.

"След като разгледах предоставената информация смятам, че в нея има данни за действия и бездействия на главния прокурор, които съставляват тежко нарушение на служебните задължения и действия, накърняващи престижа на съдебната власт, поради което на 16 юли внесох предложение във ВСС да обсъди този въпрос. Мотивите ми за това предложение се свеждат до няколко групи: разгласяване на данни от досъдебно производство избирателно и тенденциозно, публични изявления и коментари, които показват пристрастност и предубеденост, липса на еднакви критерии при преценката и действията по случаи, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности, използване на служители от Бюрото за защита на свидетели за извършване на претърсвания и изземвания в сградата на президентството, което е злоупотреба с техните служебни задължения и др.", поясни правосъдният министър.

Според него "редица действия на главния прокурор, за които се съдържат данни в подадената информация, са в противоречия с Кодекса за етични действия на българските магистрати".

закона за съдебната власт е предвидено, че административен ръководител се освобождава от длъжност предсрочно по някои от основанията, сред които е системно неизпълнение на служебните задължения и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.", допълни министър Стоилов. 

Повод за изслушването е искането във Висшия съдебен съвет (ВСС) на правосъдният министър Янаки Стоилов мандатът на главния прокурор Иван Гешев да бъде предсрочно освободен. По-рано министър Рашков обяви, че има данни, че "с действията си Гешев е компрометирал честта на прокуратурата". 

В четвъртък (22 юли) ВСС отхвърли искането на Стоилов. По искането без прецедент магистратите трябваше да решат дали да започнат процедура по отстраняване на главния прокурор. След 7-часово заседание искането за отстраняване беше отхвърлено като недопустимо.