Иван Гешев
Иван Гешев / БГНЕС
Главният прокурор Иван Гешев е разпоредил на министъра на вътрешните работи Младен Маринов и председателя на ДАНС Димитър Георгиев да извършват съвместни проверки върху управлението на отпадъците в страната, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Нинова: Сигнализирахме 17 пъти за водата и 47 пъти за боклука, но никой не ни чу

Проверките трябва да установят дали се спазват предписанията на Закона за управление на отпадъците и на Закона за опазване на околната среда от притежателите на отпадъци у нас. 

Фирмата, запалила магистрала „Струма“, складирала боклука на Ндрангета в Плевен

„В хода на проверката следва да бъдат установени всички „притежатели на отпадъци“ по смисъла на §1, т.29 от ЗУО на територията на Република България, като се изискат и приложат следните документи - разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка и др. Ще бъде извършена проверка за спазване на задълженията на лицата по т.1 по чл. 8, ал.2 от ЗУО. Разпоредено е да бъде изискана информация за извършвани проверки от контролните органи на лицата по т.1 – съответните РИОСВ и кметове на общини, и предприети мерки, в случай на установени нарушения“, посочват още от прокуратурата.

Мащабна операция на МВР заради боклука на Ндрангета

Главният прокурор Иван Гешев е дал указания при непосредствено установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, незабавно да се уведоми и съответната компетентна прокуратура.