/ / iStock/Getty Images
2220 са одобрените за финансиране предприятия
Министерството на туризма одобри за финансиране 2220 заявления по Схема BG-176789478-2021-05 -Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 на стойност 30 млн. лв.

Министър Проданов в Пампорово: Оптимист съм за предстоящия зимен сезон

Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19.

Кандидатстването и оценяването на заявления за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), съобщиха от Министерство на туризма.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно и се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но индивидуалният максимален размер на помощта за допустимите кандидати не може да надвишава 20% от този оборот.

Общият брой на кандидатите, подали заявления по схемата в рамките на установения срок, е 2799. Безвъзмездната финансова помощ, която всяко едно предприятие получава, е в размер на 1,14% от реализирания оборот за 2019 г.

Алибегов: Ако нивата на ваксинация останат същите, ни очаква един много тежък летен сезон 

Средствата ще бъдат преведени по банков път в рамките на първата седмица на 2022 година. Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане и оценка за съответствие на подадените заявления по Схема BG-176789478-2021-05 -Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, Министерството на туризма публикува на институционалната си страница списък на подпомогнатите предприятия по Схема BG-176789478-2021-05, който може да намерите в прикачения файл: