Министрите на финансите Асен Василев и на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова са изпратили сигнал до главния прокурор заради нарушения при при разходване на бюджетни средства от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това информираха от двете ведомства.

Нарушенията са били открити в хода на изготвянето на анализ за харченето на пари от държавния бюджет от Министерството на финансите въз основа на документи и справки, предоставени от АПИ.

Уволниха шефа на АПИ

Към сигнала са приложени доклади към УС на АПИ от директора на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в Агенцията, които съдържат допълнителни и извънредни задания за ремонти. Чрез тях той иска „необходимите средства да бъдат осигурени чрез целево финансиране“, тъй като към момента дирекцията не разполагала с необходимия финансов ресурс.

АПИ

Според министрите, решенията на УС на АПИ да възлага изпълнението на дейности при липса на финансови средства за изплащане на извършената работа, са приети в отклонение на правилата, тъй като те няма правомощия да инструктира Министерския съвет какви постановления да приема. Решенията са в отклонение на разпоредби на Закона за публичните финанси, указанията към него и Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

В сигнала се посочват и случаи на значително надхвърляне на прогнозната стойност на договори, сключени с обществени поръчки. Според справка, предоставена от АПИ, са възложени допълнителни и извънредни задания многократно над стойността на сключените договори. В 40 договора общото надвишаване е 2,9 млрд. лв. над стойността на договорите. Според справка на АПИ, при одобрен бюджет на Агенцията за текущ ремонт и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 млн. лв., Агенцията е възложила дейности на стойност близо 2,9 млрд. лв., като от тях 1,45 млрд. лв. са поети ангажименти през 2021 г. и 1,4 млрд. лв. – за 2022 и следващи години.

Бившият шеф на АПИ отрича агенцията да е възлагала договори за текущи ремонти за 2,8 млрд. лв.

Посочват се също примери за многократно надвишаване на предоставените от изпълнителите гаранции за изпълнение на договорите, без необходимите допълнителни споразумения.

АПИ

Общо сигналът съдържа 61 папки с допълнителни и извънредни задания, 2 папки с договори за възлагане на текущ ремонт и поддръжка и 6 папки с приложения, включително опис и справки в табличен формат.