Сотир Цацаров
Сотир Цацаров / БГНЕС
Сотир Цацаров бе избран за председател на КПКОНПИ с гласовете на 165 народни представители. Преди това той бе главен прокурор на Република България. Ето какво заяви той в интервю пред БЛИЦ.

Г-н Цацаров, Как ще коментирате оправдателната присъда, която Специализираният съд произнесе по отношение на Иво Прокопиев?

Както се коментира всеки съдебен акт. В крайна сметка присъдата е такава каквато е. Може би е достатъчно да бъдат цитирани двама души. Единият, да го нарека така е моят наследник на поста г-н Гешев, който много точно каза вчера, че една малка битка е загубена, но войната в никакъв случай не е и продължава. И тя не е лична война, нито пък е война срещу свободата на словото, както в много случаи трябваше да бъде представен този съдебен процес. Другото, което трябваше да се каже, го каза наблюдаващият прокурор по делото. Колегата каза, че има време за говорене и има време за мълчание. Не, защото в конкретния случай няма какво да се каже, защото прокурорското говорене е говоренето в съдебната зала. Разбрах, че прокуратурата ще протестира тази присъда. В крайна сметка аз бих казал, че битката не е приключена. Нека има влязъл в сила съдебен акт и тогава ще се правят съответните изводи.

Смятате ли, че съдебните институции са овладени от Лозан Панов и приближените му, и действат в една посока?

Ще Ви отговоря така. Първо по отношение на г-н Лозан Панов никога не съм влизал в лични битки. Да казвам това, което мисля за него, съм го направил много отдавна. Казал съм няколко пъти както по отношение на личностните му качества, така и за това, което прави или не прави, за съжаление второто е повече като председател на Върховния касационен съд. По отношение на съдебната власт и нейното овладяване, ако се върна на предния ви въпрос мога да отговоря за съда или добро или нищо. Това е коментарът в конкретния случай на присъдата. Това е съдебен акт, той заслужава уважение. Толкова. Но и той не е окончателен. Съдебната власт отдавна е станала територия.

Каква територия?

Територия на битка между тези, които се опитват да овладеят една част от съдебната власт и сили, които влагат в тази битка определен политически смисъл. Ясно е, че на съда в много случаи се гледаше като на територия на едната част. Това не е защото се е сложило естествено, а защото по ред причини някои политически сили са решили, че може би подобно делене им е удобно. Да, това е послужило до един момент. Същевременно опитите да бъде политизиран съда и опитите бившите ми колеги съдии да бъдат представени като хора, които изпълняват чужда воля са меко казано позорни. За г-н Панов мога да кажа или добро или нищо. Добро не мога да кажа, но нищото за съжаление става все повече.

КПКОНПИ действа активно срещу множество бизнесмени, които се смятаха за недосегаеми по време на демократичния преход начело с Миню Стайков и Баневи. Вашите служители им наложиха запори за десетки милиони левове. Каква ще е развръзката по тези казуси?

Работата на Комисията е вследствие на работата на една друга институция - прокуратурата. Следователно съгласно закона, случаите в които е повдигнато и предявено обвинение и постановлението пристигне тук, започва процедурата по Закона за отнемане на незаконно придобито имущество. Във фокуса на медийното внимание са условно фигурите на по-крупните подсъдими. Това са Миню Стайков, Арабаджиеви и прочие. Но трябва да кажем ясно, че каквото за тях, това е и за другите обвиняеми. Процедурата е една и съща за всички, независимо дали се касае за Миню Стайков или за обвиняем за разпространение на наркотици. Има разлика, но тя е в размера на отнетото имущество, но процедурата е една.

Нека не смятаме, че Комисията работи само по отношение на крупни фигури! Нека да е ясно, че Комисията работи по еднакъв начин спрямо всички лица, на които прокуратурата е повдигнала обвинение. Не може да се счита, че Комисията има избирателен подход.

Може ли да обясните ясно на българското общество защо запорите по отношение на Васил Божков се налагат от НАП, а не от ръководената от Вас комисия?

Защото процедурата е такава и законът е такъв. При повдигане на съответното обвинение и изпращане на постановлението за него започва проверка. Междувременно НПК и данъчните закони дават съвсем други по-бързи и изпреварващи правомощия на органите на прокуратурата и данъчната администрация. Пристигането на едно постановление тук в никакъв случай не означава започване на незабавни действия по отнемане на имущество. Напротив - по силата на Закона започва проверка. Ако тази проверка в рамките на 2 месеца установи, че е налице съществена разлика между законни приходи и разходи, едва тогава започва производството по незаконно отнемане на имущество. Проверката може да продължи и доста дълъг период от време, в зависимост от имуществото на лицето.Това производство започва с налагане на запор. Едната процедура е далеч по-изпреварваща от другата. Това е причината.

Достатъчно добре защитени ли са правата на обвиняемите лица от анонимни сигнали, които постъпват в КПКОНПИ?

На предното си заседание Комисията прие за първи път от 2013 година Правила за приемане и разглеждане на сигнали за корупция или конфликт на интереси, както и за защита на подателите на сигнали. Мисля, че от есента, когато бъде въведена новата интернет страница на КПКОНПИ, ще има възможност сигнали да се подават и директно по онлайн път. Преди да отговоря на въпроса Ви, мога да кажа, че за съжаление има убеждение, че тук могат да се подават абсолютно всякакви сигнали срещу лица и то не само за корупция. Трябва да кажем съвсем ясно, че компетентността на Комисията се простира само и единствено по отношение на лица, които заемат висши държавни длъжности и единствено и само за корупция. Всички други сигнали се препращат по надлежния ред на съответните компетентни органи - прокуратура и МВР. Въведени са изключително стриктни правила за приемане и регистриране на сигналите, и за неразкриване самоличността на подателите им. Подателите на сигнали са известни само в случаите, когато те се изпращат по компетентност на прокуратурата. В тези случаи е напълно обяснимо лицето, което е пострадало от престъпление или е подало сигнал, да бъде известно на органите на МВР и прокуратурата, защото те продължават действията по разследването и с участието на това лице. Във всички останали случаи, например ако се подаде сигнал за нередност в министерство и се окаже, че той не е от нашата компетентност, а да речем от компетентността на Инспектората на съответното министерство, сигналът се изпраща там, без обаче той да съдържа каквито и да е данни за подателя. Предписаното от Закона за защита на подателите се изпълнява стриктно от Комисията.

Казахте, че Комисията действа по еднакъв начин за всички. Означава ли това, че ще действате безкомпромисно и срещу министри, за които се докаже, че са участвали в корупция?

Истината е, че никое лице спрямо което тече проверка било за корупция, на имущество или конфликт на интереси не приема, че спрямо него подхода е такъв какъвто е по отношение на други. Но гаранция в крайна сметка е законът. Дали имуществото е на Васил Божков, дали имуществото на Миню Стайков или на някое друго лице, процедурата е една и съща и тя е така конструирана, че да не позволява отклонения. Да, от тази процедура имаше много недоволство. Имаше голямо недоволство и по отношение на т.нар. гражданска конфискация и независимостта й от наказателното производство. Основният център и източник на недоволство бяха обвиняеми разполагащи с медийни възможности и разбира се засегнати от този закон.

Очаквате ли, че флагманът на издателската група, който постоянно твърдеше, че медиите му са запорирани да ги насъска срещу Вас, предвид доволната му усмивка вчера от оправдателната присъда?

Първо, не можем да съдим г-н Прокопиев за това, че е доволен, че спрямо него е постановена оправдателна присъда. Това е бих казал оправдана човешка реакция и всеки разполага със съответното право на защита. Да очаквам това, което нарекохте насъскване - не, не го очаквам, защото то никога не е преставало и никога няма да спре.

Освен това злоупотребата с лозунга "Свобода на словото", то това е най-добрият щит заедно със създаването на мрежа от неправителствени организации, която се появява всеки път, когато имуществото и бизнеса на подобни лица биват засегнати. Защото в крайна сметка едно проследяване на бизнеса, не защото човек толкова се интересува от този бизнес, а защото служебно в рамките на проверката изникват какви ли не данни ще покаже ясно, че издателската дейност е само процент или два връх на айсберга на една огромна бизнес империя, само че около 90% тя се използва като щит на тази бизнес империя, разбира се спекулативно. Казах съвсем ясно в прессъобщение на Комисията, държа да го повторя и сега - нито стотинка от имуществото на "Икономедия", която издава "Капитал" и "Дневник" не е предмет на каквито и да било действия от страна на КПКОНПИ. Казано по друг начин - не може да се твърди, че се посяга на издателската дейност, а, ако се твърди - това е лъжа! Тази лъжа върши работа. Но пак казвам - постановена е оправдателна присъда. Може би това руши още един мит - за пълната зависимост на българската съдебна система, която също се била нахвърлила върху свободата на медиите. Оттук насетне каквото е писано в закона. -

Достатъчно изобретателни ли са обвиняемите, когато се опитват да прикрият произхода на имущество, за което Вашите служители намират данни, че е придобито чрез престъпление? 

Не бих казал, че са изобретателни. В крайна сметка всеки има право да използва абсолютно всички възможни средства, които законът му позволява. Даже и такива, които законът не му предоставя, даже и такива, които са забранени. Хората упражняват правото си на защита и не можем да ги укорим за това. Тук най общо служителите и инспекторите на Комисията са се нагледали и видели множество подходи свързани с прикриване и преобразуване, дори и фактическо скриване на автомобили. Но нашата работа е отнемането на незаконно придобито имущество. Не можем да съдим някого, че се опитва да използва закона, за да защити имуществото си.