"Булгаргаз" ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за м. юни 2023 г. в размер на 68,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложението е с 11.5% по-ниско от утвърдената регулирана цена за м. май 2023 г., съобщиха от дружеството.

Окончателно решение на КЕВР: По-евтин газ през май

На 01.06.2023 г., в Комисията за енергийно и водно регулиране, ще бъде депозирано окончателно предложение за цената на природния газ за м. юни 2023 г., при
отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 31.05.2023 г.

65,08 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) е прогнозната цена на природния газ за м. юли 2023 г. Тя е със 5.17 % по-ниска от внесената за утвърждаване цена за месец юни 2023 г.

Финалното предложение за цената на природния газ за м. юли 2023 г., ще бъде депозирано в КЕВР на 01.07.2023 г.,