/ БГНЕС
"Ще проверим всичко за предметите на Васил Божков – от документи за придобиване, до характера на предметите и дали представляват изключителна ценност за държавата", каза министър Боил Банов пред журналисти в парламента, след като стана ясно, че Върховната административна прокуратура е възложила на министерството на културата да направи проверка на античните предмети, стопанисвани от фондация „Тракия“ на Васил Божков. 

Банов направи уточнението, че частта от колекцията, излизала в чужбина - 212 предмета, е регистрирана и категоризирана още преди години.

Имало обаче най-малкото 2700 предмети, които не са регистрирани, като се очаква те да се окажат и повече.

Той обясни, че за тези 2700 предмета е подадено заявление за регистрация, но това на практика не се е случило, тъй като нямало краен срок. Банов обясни това с пропуск в законодателството и съобщи, че работна група се е захванала да преодолее тази законова празнота. Какви поправки в закона по-конкретно ще се инициират обаче не стана ясно.

"Подават документи, че ще дадат предметите за анализ, но не ги дават. Няма срокове за това. Законът е дал такава вратичка. Затова създадохме работна група с главния поркурор и с министъра на вътрешните работи, за да прецизираме законодателството и да създадем условия за прозрачност", обясни Банов. 

"Работната група е с порукрори, представители на МВР, нашия инспекторат. Ще се вземат сериозни решения на нея. Работната група ще е перманентна и ще се грижи за опазване на културното наследство", каза още той.

"Нашата работа е да установим ясно ситуацията, ще предоставим цялата информация на компетентните органи и ние ще свършим това съвестно. Вероятно работата ще продължи и повече от два месеца, защото ще се анложи да ползваме и лаборатории в чужбина", каза още министърът на културата.