79 млн. лева просрочени задължения тежат на ВМА
79 млн. лева просрочени задължения тежат на ВМА / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Към момента Военномедицинската академия (ВМА) има просрочени задължения в размер на 79 млн. лева, каза министърът на отбраната Аню Ангелов в отговор на парламентарен въпрос за планирано преструктуриране на лечебните заведения в структурата на ВМА. В началото на годината задълженията са били 95 млн. лева, уточни още министърът.

За разлика от другите болници на ВМА не се възстановяват от Министерството на здравеопазването разходите на всичките четири нейни болници за спешната помощ, за психиатричната помощ, за интензивното лечение, а до 1 януари т.г. - и за онкологичната помощ, оказвана на български и чужди граждани извън контингента, за който, по силата на закона за отбраната и въоръжените сили, МО поема разходите, разясни Ангелов.

По думите му тези дейности не се покриват и от Здравната каса, а разходите са изцяло за сметка на бюджета на военното министерство, въпреки че в него не са предвидени такива средства. С други думи Министерство на отбраната се явява нетен донор на общественото здравеопазване, изтъкна Ангелов.

Той посочи, че за близо 60% от задълженията е одобрил погасителен план чрез заделяне на по 2 млн. лева всеки месец от получаваните средства по клинични пътеки и съкращаване на личен състав - общо 188 души от двете военни болници - в Сливен и Плевен, преобразуването им в обединени медицински пунктове само за нуждите на въоръжените сили, намаляване на разходите за консумативи и продажба на земя, сгради и медицинска апаратура.

Министър Ангелов не скри, че преобразуването на двете болници ще окаже негативно влияние върху качеството на общественото медицинско обслужване в тези два региона. По думите му изходите от създалото се положение са два. Първата възможност е здравното министерство да покрие разходите на ВМА за посочените дейности през последните години. Другият вариант е двете болници да се трансформират в търговски дружества и в бъдеще да покриват самостоятелно разходите си, като по този начин ще продължат да осигуряват съответните здравни услуги за хората от тези региони.