църква
църква / БГНЕС, архив
Шейсет и два процента от българите заявяват, че вярват в Бог, показват данни от национално представително проучване на изследователския център "Тренд", направено между 3 и 10 октомври сред 1004 пълнолетни български граждани. Изследването е възложено от Центъра за дясна политика.

Анализаторите констатират, че жените са по-религиозни от мъжете. Три четвърти от анкетираните жени и половината от мъжете заявяват, че вярват в Бог.

При най-младите (18-29 г.) стойностите също са по-ниски. Най-религиозни се оказват живеещите в селата - близо три четвърти от тях вярват в Бог. В столицата дяловете на вярващите и невярващите са относително равни.

Въпреки високите стойности на вяра в Бога, повече от половината от всички анкетирани посещават религиозни храмове само по празници.

Светският характер на държавата не се подлага на съмнение - 60 на сто от всички запитани не са съгласни религиозните институции да играят роля в управлението на държавата. Една четвърт са на обратното мнение.

Близо една трета споделят мнението, че религията е много важна част от живота им, а 58 на сто не мислят така.


 
БТА