/ IStock
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи 18 съдии от цялата страна, които ще проверяват работата на двете спецсъдилища. Срок за доклада не е гласуван засега.

18-те магистрати са избрани чрез жребий - шестима съдии от апелативните съдилища и Военно-апелативния съд и 12 магистрати от Върховния касационен съд.

От квотата на апелативните съдилища са определени Светла Цолова от Бургас, Росица Тончева от Варна, Петя Стоянова-Николова от Велико Търново, Магдалина Иванова - председател на апелативния съд в Пловдив, Камен Иванов от София, полк. Генко Драгиев - заместник-председател на Военно-апелативния съд.

От квотата на ВКС в състава на работната група влизат Лада Паунова, Красимира Медарова, Христина Михова, Ружена Керанова, Петя Шишкова, Жанина Начева, Антоанета Данова, Даниела Атанасова, Невена Грозева-Недева, Блага Иванова, Татяна Кънчева и Надежда Трифонова-Велева.

Съдийската колегия препоръча на председателите на съдилищата, които изпращат проверяващи съдии, те да бъдат освободени от други ангажименти в периода на извършване на анализа.
БТА