С 19% повече българи са пътували за туризъм през третото тримесечие
С 19% повече българи са пътували за туризъм през третото тримесечие / Thinkstock/Getty Images

През третото тримесечие на 2016 г. 1 517.8 хил. българи са направили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Преобладаващата част от тях - 81.3%, са пътували само в страната, 13.3% - само в чужбина, а 5.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години нараства с 19.1%, пътувалите в страната и чужбина се увеличават с 31.9%, пътувалите само в страната - с 20.3%, а пътувалите само в чужбина - със 7.9%.

През третото тримесечие на 2016 г. най-много туристически пътувания са направени от българите на възраст 25-44 години (45.6%). Българите на възраст 65 и повече навършени години са пътували предимно в страната - 82.3%, докато хората на възраст 45-64 години са пътували най- много в чужбина - 14.3%.

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел "почивка и екскурзия", посочени съответно от 70.7 и 65.7% от тях.

През третото тримесечие на 2016 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 886.3 хил., или 91.6% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 94.2%, а на тези в чужбина - 76.5%. Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, в чужбина е 23.5%, а в страната - 5.8%.

С най-голям относителен дял са разходите при туристическите пътувания са за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 43.6 и 35.3%. През третото тримесечие на 2016 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 354.29 лв. в страната и 750.48 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 179.77 лв. в страната и 1 111.38 лв. в чужбина.