Малките и средни предприятия ползват главно собствени средства
Малките и средни предприятия ползват главно собствени средства / снимка: Sofia Photo Agency, Надя Коцева
Над 20 процента от одобрените проекти по програма ФАР не са реализирани поради невъзможност спечелилите да си осигурят съфинансиране или мостово финансиране. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Нина Радева по време на семинар "Банките за развитие – европейски модел за подкрепа на малките и средни предприятия. Ролята на банката за развитие в българската икономика".

По думите на Нина Радева българските малки и средни предприятия не разчитат достатъчно на сектора на финансовото посредничество, а ползват главно собствени средства.

„Като ограничение за достъпа им до финансиране за добанкови кредити това са високите лихви, скритите разходи по кредита, както и тежките изисквания за обезпечение. За обезпечение, което трябва задължително по критериите на банката да е земя, сгради, машини, оборудване и т.н.”, обясни Радева.

Заместник-министърът на финансите Димитър Ивановски припомни, че предстои приемането на законопроект, чрез който настоящата Насърчителна банка ще се трансформира в Банка за развитие. Нейни подструктури ще бъдат Фонд за капиталови инвестиции и Национален гаранционен фонд.

Франсис Карпентър – бивш главен изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд и сегашен международен консултант обясни, че малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика. По думите му на територията на Европейския съюз действат около 25 милиона малки и средни предприятия.