Държавата гарантира влогове до 100 000 лв. от днес
Държавата гарантира влогове до 100 000 лв. от днес / netinfo
От днес влизат в сила промените в Закона за гарантиране на влоговете в банките, обнародвани в петък, 14 ноември, в Държавен вестник.

Съгласно измененията размерът на гарантираното покритие на влоговете в банките се увеличава на 100 000 лева. Гарантирани са влоговете на граждани и фирми в левове и в чуждестранна валута.

Другото изменение се отнася до фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, чиито влогове също се включват в обхвата на гаранцията.