Декларацията с баркод ни спасява от технически грешки, напомнят от НАП

На формулярите на годишните декларации с баркод автоматично се пресмята дължимият данък. Това съобщиха от НАП. Годишната декларация за облагане на доходите с баркод вече е публикувана на интернет страницата на агенцията. Автоматичното изчисляване ще е възможно само след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомниха от НАП.
 
Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията - www.nap.bg и да се попълни "офлайн". Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.
 
Изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък, тъй като не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларации ръчно, защото информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода.
 
Подаването на декларацията с баркод става чрез изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
 
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.
 
Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на интернет страницата на НАП.