Високо отличие за председателя на Административния съд във Враца
Високо отличие за председателя на Административния съд във Враца / Дарик - архив

Председателят на Административния съд във Враца Силвия Димитрова бе наградена с „личен почетен знак: втора степен - сребърен. Отличието й е присъдено от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на председателя на Върховния административен съд, а поводът е изтичането на втория й мандат.

На специална церемония във ВСС председателят на Върховния административен съд - Георги Колев връчи отличието на единадесет председатели на административни съдилища с изтичащи два мандата, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните им задължения по всички показатели, за постигане на бързина и качество на постановените актове. Той изрази благодарност за направеното от тях за създаването на административните съдилища преди 10 години, за тяхната всеотдайност, висок професионализъм и ръководни умения, довели до утвърждаването на административното правосъдие и извеждането му на първо място по резултати в страната.

С приемането на Административнопроцесуалния кодекс се създадоха 28 административни съдилища, един от които е Административният съд във Враца.
Висшият съдебен съвет проведе конкурс за определяне на състава на новосформираните съдилища.

Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати, по предложение на Председателя на Върховния административен съд.
С решение на Висш съдебен съвет, за председател на Административен съд във Враца бе назначена Силвия Петрова Димитрова, която встъпи в длъжност на 03.01.2007 г. Съгласно решение на ВСС съдия Димитрова бе избрана за втори мандат като Председател на Административен съд - Враца и встъпи в длъжност на 30.01.2012 г.