Галина Евденова
Галина Евденова / Дарик Враца
„Тенденция в образованието на област Враца е драстичното намаление на  броя на учениците“, съобщи днес Галина Евденова, началник Регионално управление на образованието.

От 16 906 ученици, които са стартирали  обучението си пред учебната 2018-2019 г. , завършили са само 16 500. Като основен фактора за намалението се очертава заминаването им в чужбина. Емигранти с родителите си са 579 деца.  Благодарение на обхождащите педагогически групи, 298 ученици са върнати в учебните стаи. Въпреки това те не са посещавали редовно учебните занятия, коментира Евденова. 65 са се записали в учебни заведения в други области. 52-ма до 16 г. възраст са отпаднали от училище. За отпадналите  ще се иска съдействието и на кметовете по места, които  са запознати най-добре със социалния статус на семействата и причините децата да не ходят на училище, допълни Евденова.

И тази учебна година ще продължи политиката на  образователното министерство за максимално обхващане, задържане и приобщаване на учениците към учебния процес. Залага се на новата творческа роля  и на учителите, които трябва да преподават не от учебника, а водеща да бъде учебната програма.

За едно преподавателско място за началния курс във врачанско кандидатстват  30-40 учители. Дефицит се очаква на кадри по английски език и ресурсни учители.  

Сред тревожните тенденции е и увеличаващата се обща възраст на преподавателите – на  възраст между 51 – 55 години са 354 учители.