/ Община Белоградчик
Вече 14 години руски студенти провеждат учебна практика в Белоградчик. Този път тя е организирана от катедра "География на отдиха и туризма" при Факултета по география на Московския държавен университет "М. Ломоносов".

По време на своето пребиваване тримата научни ръководители - проф. Анна Юриевна, доцент Наталия Николаевна, Николай Михайлович, и шестима студенти проведоха няколко срещи с кмета и зам.-кмета на общината - Борис Николов и Росен Младенов. Споделено бе, че основната цел на 16-дневната учебна практика е изучаване опита на Община Белоградчик в развитието на туризма.

Бяха откроени и по-важните задачи за изпълнение: характеристика на територията на общината (икономическо и географско положение, демографска ситуация, социално-икономическо развитие и ролята на общината за нейното развитие); история на развитието на туризма в общината, реализирани проекти и постигнати резултати; оценка на туристическия потенциал и популяризиране на съществуващите перспективи на развитие на природните, историческите и културни забележителности; оценка на състоянието на обектите от туристическата инфраструктура - местата за настаняване, обектите за обществено хранене, културните учреждения и други. Чрез своите практически занимания, студентите получиха голям обем допълнителна информация.

Срещата с кмета
Община Белоградчик


Много интересни резултати бяха получени и в проведените от тях анкети. Част от тях очертаваха положителната роля на Общината в развитието на туристическия отрасъл, който е приоритетен, а направените препоръки се отнасяха преди всичко до поддръжка на екопътеките, недоброто състояние на наблюдателните площадки по тях, не се забелязва промяна в мисленето и начина на живот на местните хора, отношението им към туристите и други.

След окончателната редакция на отчета за лятната практика на студентите, той ще бъде представен за ползване от Общината. По този начин студентите искат да бъдат полезни на общинското ръководство в нелеката работа по развитието на туризма с цел реализиране на социално-икономически подем на общината.

Академичните ръководители на групата от руски студенти изрази своята сърдечна благодарност за топлия и радушен прием и за цялостната организация на практиката. Те посетиха и всички балетни и оперни спектакли от летния фестивал "Опера на върховете - Белоградчишки скали" 2018.