/ Дарик - Враца
Общественият съвет и родители на ученици на Средното училище „Христо Ботев“ във Враца днес излязоха на протест. Причината за него е обявеният в публичното пространство проект за държавния план-прием след 7-ми клас за следващата учебна година.

Над 50 протестиращи застанаха пред сградата на областната администрация и разпънаха плакати с призиви „Не на държавния геноцид“ и „Не нарушавайте гражданското ни право на избор!“.

Остра дискусия за приема на ученици след 7 клас във Врачанско

По покана на областния управител Малина Николова десетина души от протестиращите се съгласиха на среща. Изпълненият с различни емоции разговор продължи повече от 2 часа и в него взеха участие също Галина Евденова – началник на Регионалното управление по образование във Враца, заместник-кметът на Враца Петя Долапчиева, директорите на трите професионални гимназии в града, заместник директорите на СУ „Христо Ботев“ и представители на работодателските организации КРИБ и ТПП.

Областният управител Малина Николова припомни основните принципи при организирането на държавния план-прием след 7 клас. В изказването си тя подчерта, че трябва да се имат предвид три факта: постигането на баланс между профилираните и професионалните паралелки, приемът да бъде съобразен със задоволяване на потребностите от работна ръка на бизнеса и намаляващият ежегодно брой на децата в региона.

Към момента във врачанска област в профилирани паралелки учат 2500 деца, а в професионални – 988. Този дисбаланс е резултат от невземането на решения в последните години.

Намаляват с по една паралелките след 7-ми клас

Предложенията, които училищата са направили тази година са за 29 паралелки в община Враца, като в същото време реалният брой на учениците е достатъчен едва за 23. Като се имат предвид и учениците, които ще дойдат от съседни общини, предложението на кмета на Враца Калин Каменов, е за 26 паралелки. От тях 9 да са профилирани, а 17 – професионални. "Към момента, кметът на Община Враца е съгласувал Държавния план-прием, като е разписал в предложението си по 4 паралелки в двете профилирани гимназии, по 4 паралелки в Професионалната техническа гимназия и Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, две паралелки в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ и по една паралелка в петте средни училища в града. Това разпределение изравнява условията и дава шанс на всички учебни заведения да реализират прием след 7-ми клас.“, подчерта Малина Николова.

Срещата при областния управител Малина Николова.
Дарик - Враца


Основното искане на протестиращите бяха да се гарантира на децата правото на избор, като за целта в СУ „Хр. Ботев“ профилираните паралелки си останат три, колкото са и в момента, а не една – каквото е предложението.

Те бяха категорични, че учениците трябва да имат избор къде да продължат образованието си в този решителен за техния живот момент. Протестиращите зададоха много въпроси на областният управител Малина Николова и на Галина Евденова, на които те отговориха обстойно.

Информационна кампания за ученици в 3-ти и 4-ти клас

В разговора стана ясно, че точно в кои училища ще има профилирани паралелки по история, география и биология, ще стане ясно след 30 март, до когато трябва да бъде утвърден окончателния план-прием.

В края разговорът премина в спор за профилираното и професионалното образование. Следващата стъпка в утвърждаването на план-приема след 7 клас е разглеждането на предложението на 8 февруари в Комисията по заетост към областния управител.