Петя Аврамова
Петя Аврамова / ПП ГЕРБ Враца
„Увеличаването на план-приема в професионалните гимназии е първата крачка в правилна за образованието ни посока”. Това заяви на пресконференция днес народният представител инж. Петя Аврамова. Поводът за срещата бе оповестените промени в държавния план-прием в учебните заведения в община Враца. Те предвиждат увеличаване на приема в професионалните гимназии и намаляването му в средните училища и профилираните гимназии.

„Като народен представител съм присъствала и инициирала множество срещи с бизнеса от нашия регион. Неизменна тема в тях е била липсата на подготвени кадри за работещите предприятия и компании в региона ни и спешната необходимост от промяна на системата, която произвежда „образовани безработни“. Нееднократно представители на бизнеса в нашия регион са апелирали към всички държавни институции и политически партии да бъде чуто мнението им и да се вземат необходимите мерки за подпомагане на професионалното образование”, заяви Петя Аврамова. Тя допълни, че редица компании от региона наемат работници за своята дейност от други населени места, тъй като не могат да намерят квалифицирани кадри. Множество пъти и в различни формати, представителите на институциите, ангажирани в системата на образованието, са декларирали желанието си да работят заедно с бизнеса за промяна в системата, за да могат да предложат професионална реализация на младите хора. Едновременно с това в областта ни има висока безработица.

„Фактите, които споменах, стоят в основата на твърдата ми убеденост, че решението за увеличаване на приема в професионалните паралелки, взето с участието на директорите на учебни заведения, Община Враца, представители на бизнеса,Търговско-промишлената палата - Враца, на Бюрото по труда, работодателски организации, общински съветници и Областна администрация- Враца е добре премислено и вярно”, акцентира инж. Аврамова.
Народният представител Петя Аврамова поясни също, че увеличаването на паралелките в професионалните гимназии няма да спре децата, които имат заложби и искат да учат в профилирани паралелки, да станат лекари, адвокати или историци.

„За тях има прием в профилираните гимназии в нашата община. Учениците в професионалните паралелки ще бъдат подготвени по същата учебна програма от 8. до 10. клас, тъй като общообразователната подготовка е еднаква за всички учебни заведения. Няма никаква пречка, завършилите професионална подготовка, да кандидатстват във висши учебни заведения”, категорична беше инж. Аврамова. Тя допълни, че в същото време, тези ученици, които се обучават в професионалните гимназии имат предимството да получат знания и опит в определена професия, квалификация и ценз, които ще им дадат бъдеща реализация на пазара на труда. Истината е, че на бизнеса са необходими технически кадри, строителни инженери и машинни инженери с различни специалности.

Инж. Петя Аврамова напомни, че още през 2016 г. е приета Регионална програма за развитие на професионалното образование, в която е направен обстоен анализ на състоянието на професионалното образование в област Враца и са очертани тенденциите, предизвикателствата и мерките за издигане нивото на професионалното образование.
„Всички тези промени в държавния план – прием, които Вие виждате в последните дни, са прогнозирани в направения анализ още през 2016 година”, заяви инж. Аврамова.

В програмата е поставен въпросът относно стремежа на ръководствата на училищата да привличат повече ученици за получаване на по-голям делегиран бюджет. Голям процент от учениците и техните родители предпочитат профилирано обучение по технологични профили, които звучат привлекателно, но реално не осигуряват достъп до пазара на труда поради липсата на степен за професионална квалификация. Това е довело до приемането на деца с нисък успех в профилираните гимназии и от друга страна – до нулев прием по стратегически важните за областта професии с втора степен на професионална квалификация. Основна точка в програмата е мярката за намаляване на броя на паралелките с прием в профилираните гимназии и средните училища. В програмата са заложени още допълнителни мерки по определяне на „защитени” професии на областно ниво, определяне на ефективни подходи при изготвяне на предложенията за държавен план – прием с оглед гарантиране подготовката на кадри по професии и мотивиране на бизнеса за осигуряване на заетост.

От друга страна, бизнесът във Враца вече е декларирал своята готовност и е подал предложения за специалности, в които ще обучава и в дуална форма. Целта е да бъдат осигурени образовани и квалифицирани млади хора, които да работят в предприятията на територията на общината.
„Смятам, че всяка позиция, изразена в медиите и социалните мрежи в последните дни, основаваща се на лични взаимоотношения и зависимости, страда от липсата на обективност, експертност и безпристрастност! Тя поражда стремеж към лобизъм за частното и е един вреден популизъм, от който страда образователната система. Решенията в образованието трябва да бъдат взети безпристрастно от експерти, след задълбочен анализ”, категорично заяви народният представител инж. Петя Аврамова.

Тя посочи също, че с регулиране на план-приема няма да бъде решен изцяло проблемът с липсата на квалифицирани кадри.
„Това е проблем не само на нашия регион, проблем е в цялата страна. За да се преодолее са необходими още промени, усилия и време. Необходимо е бизнесът да се ангажира повече в обучението на тези кадри и в същото време да представи пред младите хора и техните родители възможностите на тези професии”, подчерта инж. Аврамова.
Тя акцентира върху необходимостта от осигуряване на по-добра материална база в професионалните училища на територията на областта и да се повишава квалификацията на учителите, преподаващи в професионалните гимназии. В тази посока вече са предприети мерки.

„Необходимо е да привлечем в гимназиите и тези деца, които отпадат рано от училище, защото в XXI век е все по-трудно да се реализираш без образование. Работата е много, аз вярвам, че ще се справим, само ако работим заедно – политиците, експертите в образователната система, бизнесът и цялото общество. Вярвам, че крачката, която беше направена във Враца, е правилна и е в добра посока. Тя е част от реформата, която е неизбежна за нашата област. Промяната е необходима, за да имаме работещи предприятия, развиваща се икономика и нови инвеститори в общината и областта”, каза в заключение инж. Петя Аврамова.