план-прием

26.01.2015

Заседава комисията по образование и заетост

Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда ще проведе първото си за тазигодина заседание от 10.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе. ...
loading