/ Дарик Русе, архив
От 27 май стартират дейностите по наземно третиране с хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни плевели по железопътната линия във Враца.

Започва пръскане на тревни площи и насаждения във Врачанско

Растителнозащитните работи ще се извършват с препарат НАСА 360 СЛ, с карантинен срок от 30 дни. Разтворът е разрешен за употреба в страната с решение на Българска агенция за безопасност на храните и Министерство на здравеопазването.

Дейностите попадат в сервитута на железопътната инфраструктура, на разстояние от шест метра от двете страни на линията. В периода 27 - 29 май ще се обработва теренът между Бели извор и Криводол, а от 3 до 5 юни ще се третират площите около железопътната линия по маршрута Враца-Бели извор.