/ Thinkstock/Getty Images
До 20 юни ще бъдат извършвани дейности по наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия във Враца. Това съобщиха от общинската управа в града.

БАБХ започва ваксинацията на дивите животни срещу бяс

Растителнозащитните работи ще се изпълняват с разтвор на глифозат, като препаратът е разрешен за употреба в страната, с решение на Българска агенция по безопасност храните и Министерство на здравеопазването.

Уведомлението от Регионално поделение „Енергосекция“ - София е в изпълнение на Наредба №13/2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства. Експертите са категорични, че използваният препарат Наса 360 СЛ не е токсичен за пчелите, а карантинният му срок е 30 дни.

В местната администрация е постъпило писмо и от управителя на фирма „Дъбника Агро“ ЕООД, с което уведомява за извършване на дезинфекционни и дезинсекционни дейности на пшеница. В периода от 9 май до 10 май, от 09:00 до 17:00 часа, ще се третират насажденията с препарат „Солигор“ срещу болести.

Фирмата ще обработва срещу житна дървеница и широколистни плевели с препаратите - „Фюри“ и „Секатор“. Използваните продукти са включени в списъка на разрешените за предлагане на пазара препарати за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местността „Серчовец“, където ще се обработят 350 дка, както и в местностите „Стара могила“ - 600 дка и „Манастирски дол“ - 300 дка.