Правят нов подбор за социалните трапезарии
Правят нов подбор за социалните трапезарии / Дарик Враца - архив

В община Враца продължава реализирането на националния проект „Обществени трапезарии", финансиран от Фонд „Социална закрила" на МТСП с нов подбор на бенефициенти. Периодът, през който ще се предоставя услугата, е 1 януари 30 април 2013 година. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община. В периода на предоставяне на услугата се  предвижда и ежемесечно контролиране на статуса на ползвателите. Вече е съставена комисия, която ще извърши подбора, както и и комисия по разглеждане на жалби и сигнали.

От услугата ще се възползват 98 деца и възрастни, от следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Като трапезарии ще работят двата стола на Община Враца - на ул. „Стоян Заимов" №2 и на ул. „Екзарх Йосиф" № 75.

Документи ще се приемат от 17 до 21 декември от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в стая № 21, етаж 1 в сградата на Община Враца.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и на двата стола, в които ще се реализира услугата.