/ Дарик - Враца
Във Враца бе направена първата стъпка към изграждането на нов завод. Това стана с решение на общинския съвет. Съветниците гласуваха с болшинство Община Враца да продаде земя с площ над 83 000 кв м, върху която ще се изгради бъдещото предприятие на фирмата “МД Електроник”. Цената, която инвеститорът ще плати за нея, е 1 143 200 лева.

Общинският съвет решава за продажбата на земя за новия завод във Враца

В дебатите бяха изказани различни притеснения на съветниците – дали няма да има някакво вредно въздействие върху околната среда, колко ще плати Общината за изграждането на инфраструктурата, която да се доведе до имота, не приема ли Общината да плати твърде много неустойки, ако договорът пропадне, кога точно ще започне строежът на завода.

Успешна година за Враца - нови инвестиции, обновени пътища и изпълнени проекти

Всички тези притеснения бяха разсеяни след изказване на общинския съветник Владимир Христов, който като представител на комисията по законосъобразност към общинския съвет е взел участие в заключителните преговори с инвеститора.

Германски инвеститор на път да отвори завод във Враца

Той отговори на въпросите на колегите си и каза, че тази докладна би трябвало да се приема с аплодисменти, защото с нея всъщност се посреща първият за региона инвеститор със сертификат за клас А. След дебатите, съветниците, с изключение на най-възрастния сред тях Божидар Джунов, гласуваха за продажбата на земята и подкрепиха решението си с ръкопляскания.

Джунов гласува “въздържал се”, като мотивът му бе, че е трябвало на инвеститора да се предложат готови сгради.

Немската компания „МД Електроник“ произвежда автомобилни кабели за пренос на информация. Реалните строителни дейности ще започнат през 2019 година. В първата фаза на проекта ще бъдат наети минимум 300 души, като се предвижда разширяване до 1000 работници. Освен строеж на завод, е предвидено и неговото пълно оборудване с машини от най-ново поколение, както и обучение на служители.

Повече за дебатите ще чуете утре в предаването Дарик Северозапад.