Деца преминават обучение за антитрафик на хора

Деца преминават обучение за антитрафик на хора
Деца преминават обучение за антитрафик на хора / Петя Димитрова
Деца преминават обучение за антитрафик на хора
28483
Деца преминават обучение за антитрафик на хора
  • Деца преминават обучение за антитрафик на хора

Проектът на "Фейс ту фейс" България, за изграждане  и поддържане на застъпническа мрежа за борба с трафика на хора сред учениците в Монтана влиза във финална фаза. 4000 деца от десет града в страната са преминали през обучение по проблематиката на проблема „трафик на хора". 600 от тях са само от Монтана.

 

Деца преминават обучение за антитрафик на хора
Маги Вълчанова

 

 

 

 

 

 

 

"Фейс ту фейс" България е неправителствена организация, която работи за намаляването на жертвите на трафик на хора, като развива дейност за стимулиране на младежи към социална отговорност и активност в решаването на проблема. В Монтана са направени пет семинара съвместно с местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Едно от основните направления на фондацията е ангажиране на рисковите групи в самата превенция, чрез специализирани обучения за ученици  „Връстници обучават връстници". Ето какво сподели още лицето на кампанията Маги Вълчанова: