90 % от капиталовите разходи в Чупрене – от европейските проекти
90 % от капиталовите разходи в Чупрене – от европейските проекти / ОИЦ Видин

14 европейски проекта изпълнява в момента община Чупрене. Това заяви на среща за Кохезионната политика, организирана от ОИЦ-Видин, кметът Ваньо Костин. В същото време общината е депозирала още 4 проектни предложения. Над 12 млн. са средствата от еврофондовете, които е привлякла местната власт от 2007 г. досега, посочи кметът, като подчерта, че 90 % от капиталовите разходи в общината са чрез европейските проекти.

Екипът на ОИЦ получи информация за изпълнението на проектите на общината, които се реализират по оперативните програми. Кметът на Чупрене заяви, че вече са закупени нашийниците за дивите кози по проект „Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина", финансиран от Оперативна програма „Околна среда“. С изпълнението на единствения проект в област Видин за възстановяване на биоразнообразието 15 животни ще бъдат отглеждани в естествена среда и със специалните устройства ще се проследява популацията им. Балканската дива коза е престанала да обитава региона на Западна Стара планина от 60-те години на миналия век.

Пред администрацията и жителите на Чупрене екипът на Областен информационен център-Видин представи научените уроци от настоящия програмен период и акцентира на подготовката за следващата финансова рамка 2014-2020 г.  Бъдещите оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Региони в растеж“ и „Добро управление“ ще са приоритетни за Чупрене, стана ясно на срещата

 

Кметът на общината Ваньо Костин и екипът на ОИЦ-Видин договориха и провеждането на още едно информационно събитие, което ще проведе центъра до края на годината. То ще е посветено на работата с ИСУН и новите оперативни програми.