Равенството между половете обсъждат на форум във В. Търново
Равенството между половете обсъждат на форум във В. Търново / netinfo
Балкански форум на младите историци започна тази сутрин в Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий във В. Търново”. В научната конференция участват младежи и преподаватели от България, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Турция, Румъния, Швеция и Италия. От заявилите предварително участие не пристигнаха единствено представителите на Гърция. Форумът е част от проекта “Младежта на Балканите за равенство”. В продължение на два дни участниците ще разискват мъжките и женски роли в семейството и обществото, религията и влиянието и върху двата пола и великите личности /мъже и жени/ в историята на Полуострова.